Transparant advies

Duurzaam werkproces

Financieel voordeel

Wie is De Afvalmakelaar?

Henk Beertema werkte 20 jaar als adviseur en afvalspecialist voor onder andere de gemeente Arnhem. Sinds 2005 adviseert hij grote en kleine instellingen, overheden en bedrijven in binnen- en buitenland op het gebied van hun afvalvraagstuk, omdat de inzameling en de verwerking van afval volgens hem goedkoper, duurzamer en transparanter kon. De Afvalmaker is de vertrouwde partner van onder andere:

Transparant advies

De Afvalmaker adviseert bedrijven niet alleen op basis van de actuele tarievenontwikkeling van vrachtautovervoer (NEA-index), maar ook aan de hand van FNOI-publicaties en publicaties in het Financieele Dagblad.

Duurzaam werkproces

Op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen streeft De Afvalmakelaar altijd naar een optimale logistiek en een hogere trede op de ladder van Lansink, dé standaard op het gebied van afvalbeheer.

Financieel voordeel

De transparantie wat betreft de tarieven van afvalinzameling en -verwerking, de optimale logistiek en de ontwikkeling van maximale recyclingmogelijkheden leveren soms wel een kostenbesparing op van 10.000 euro per jaar.

Advies op maat nodig?

De Afvalmakelaar is bereikbaar op 06 – 38 22 67 86, of vul het formulier in.

Vul hier uw gegevens in, dan neem ik zo snel mogelijk contact op.